Élettartamra szóló garancia tekintse meg a részletes tájékoztatást
Látogassa meg bemutatótermünket

A Levenhuk élettartamra szóló szavatossága

A Levenhuk vállalat a kiegészítők kivételével az összes Levenhuk gyártmányú teleszkóphoz, mikroszkóphoz, kétszemes távcsőhöz és egyéb optikai termékhez élettartamra szóló szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. Az élettartamra szóló szavatosság a termék piaci forgalmazási időszakának a végéig érvényes. A Levenhuk kiegészítőkhöz a Levenhuk vállalat a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított két évig érvényes szavatosságot nyújt az anyaghibák és/vagy a gyártási hibák vonatkozásában. A Levenhuk vállalat vállalja, hogy a Levenhuk vállalat általi megvizsgálás során anyaghibásnak és/vagy gyártási hibásnak talált terméket vagy termékalkatrészt megjavítja vagy kicseréli. A Levenhuk vállalat csak abban az esetben köteles megjavítani vagy kicserélni az ilyen terméket vagy termékalkatrészt, ha azt a Levenhuk vállalat számára elfogadható vásárlási bizonylattal együtt visszaküldik a Levenhuk vállalat felé.

Ez a szavatosság nem vonatkozik a fogyóeszközökre, például az izzólámpákra (függetlenül attól, hogy azok hagyományos izzók, LED-es izzók, halogén izzók, energiatakarékos izzók vagy más típusú izzók-e), az elemekre (beleértve a nem tölthető elemeket és a tölthető akkumulátorokat is), a villamossági fogyóeszközöket stb.

A visszaküldés előtt visszáru-engedélyezési (Return Authorization; röviden: RA-) számot kell kérni a Levenhuk vállalattól. A megadott telefonszámon +36 1 460 8645 hívjon bennünket vagy írjon nekünk az RA-szám igénylésével kapcsolatban. A kapott RA-számot szíveskedjen feltüntetni a küldemény külső csomagolásán. Minden visszáruhoz mellékelni egy írásbeli nyilatkozatot, amelyen a tulajdonos neve, címe és telefonszáma, valamint az esetlegesen tapasztalt hiba vagy hibák leírása is szerepel. Azoknak a termékeknek vagy termékalkatrészeknek a tulajdonjoga, amelyek helyett a Levenhuk vállalat csereterméket vagy csere-termékalkatrészt bocsát ki, visszaszáll a Levenhuk vállalatra.

A termék szállítási költségeit és biztosítási díjait a vásárló köteles előre kifizetni a csomag Levenhuk vállalat vagy annak hivatalos forgalmazója felé történő elküldésének, valamint a kicserélt vagy megjavított termék vagy termékalkatrész vásárló felé történő visszaküldésének a vonatkozásában is.

A Levenhuk vállalat indokolt erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a jelen szavatosság keretén belül visszaküldött hibás termékeket vagy termékalkatrészeket az átvételük napjától számított negyvenöt napon belül megjavítsa vagy kicserélje. Ha a javítás vagy a csere negyvenöt napnál hosszabb időtartamot vesz igénybe, akkor a Levenhuk vállalat erről értesíti a vásárlót. A Levenhuk vállalat fenntartja a jogot, hogy a termékportfóliójából időközben esetlegesen kivont bármely termék helyett a kivont termékéhez hasonló értékű és funkciójú új terméket nyújtson a vásárló részére.

A jelen szavatosság nem érvényesíthető a termék vagy bármely termékalkatrész módosításából vagy megváltoztatásából, gondatlanságból, nem rendeltetésszerű használatból, nem megfelelő tápforrások (áramforrások) használatából, a szállítás során esetlegesen bekövetkező sérülésekből, a termék megrongálódásából, a normál használat körén kívül eső bármely egyéb okból, illetőleg a normál mértékű elhasználódással kapcsolatos meghibásodásból vagy teljesítménycsökkenésből eredő semmilyen kárra. A jelen szavatosság nem érvényesíthető az elveszített, eltulajdonított, leejtett vagy összetörött termékekre, illetőleg az eredeti termék vásárló által okozott bármilyen károsodására vagy vásárló által végzett bármilyen módosítására.

A Levenhuk vállalat a jelen dokumentumban kifejezetten meghatározott szavatosságokon kívül minden egyéb kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot kizár, ideértve az értékesíthetőségre vagy az adott célra történő alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A jelen korlátozott szavatosság értelmében a Levenhuk vállalat felelőssége kizárólag a szavatossággal érintett terméknek a jelen dokumentumban meghatározott feltételekkel összhangban történő megjavítására vagy kicserélésére korlátozódik. A Levenhuk mindennemű felelősséget kizár az esetlegesen elmaradt nyereségekkel és/vagy esetleges információveszteségekkel kapcsolatban, illetőleg bármely szavatosság megsértéséből eredő vagy azzal kapcsolatos, vagy bármely Levenhuk-termék használatából vagy használhatatlanságából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen általános, különleges, közvetlen, közvetett vagy következményes károkkal kapcsolatban. A ki nem zárható, hallgatólagos szavatosságok kizárólag a kiegészítőkre vonatkozóan, és kizárólag korlátozott időtartamig (a kiskereskedelmi vásárlás napjától számított két évig) érvényesíthetők.

Bizonyos államok/tartományok törvényei tiltják a járulékos vagy következményes károkkal kapcsolatos felelősségvállalás kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fent említett felelősségkorlátozások és/vagy felelősségkizárások egy része nem vonatkozik Önre. A jelen szavatosság értelmében Önt konkrét törvényi jogok illetik meg. Ettől függetlenül azonban Önt olyan további jogok is megillethetik, amelyek államonként vagy tartományonként változhatnak.

A Levenhuk vállalat fenntartja a jogot, hogy bármely termékét előzetes értesítés nélkül módosítsa vagy kivonja a forgalomból.

Levenhuk — termékek beküldése javításra

A csomag biztonsága érdekében fokozottan javasoljuk, hogy olyan szállítási módot válasszon, amelynél egy csomagazonosító szám segítségével nyomon követheti a csomagját, valamint, ahol a címzettnek a kézbesítéskor aláírással kell igazolnia a csomag átvételét.

Kérjük, hogy a szállítási díjat szíveskedjen előre kifizetni (értsd: vállalatunk az átvételkor nem fizeti ki a szállítási díjat), valamint típusazonos termékre történő cserét is magában foglaló biztosítást kötni a csomag teljes értékére vonatkozóan.

Kérjük, hogy a csomaggal együtt szíveskedjen a következő információkat is elküldeni a részünkre: az Ön teljes neve, e-mail címe, teljes lakcíme (utca és házszám is, nem csak a város), a garanciai igény keretében megoldani kívánt probléma részletes leírása, valamint a problémával érintett hely vagy helyek meghatározása. Szükség esetén a problémával érintett helyet vagy helyeket megjelölheti eltávolítható festékkel vagy ragasztószalaggal.

Kérjük, hogy gondoskodjon róla, hogy a kézbesítés időpontjában tartózkodjon valaki az Ön által meghatározott címen.

Kérjük, hogy a terméket tiszta állapotban, az eredeti csomagolásában küldje el.